Zmiana struktury organizacyjnej, w firmie produkcyjnej wysokich technologii

Zadanie:
Zmiana struktury organizacyjnej dla efektywniejszej obsługi procesów produkcyjnych.
Branża: Przemysł elektroniczny
Wielkość firmy: 1200 pracowników; 230 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Połączenie dwóch organizacji
Rola: Współrealizacja projektu,
Czas realizacji: 3 miesiące