Zmiana struktury organizacyjnej, w firmie produkcyjnej wysokich technologii