Technologia wspiera klasyczny networking

Technologia internetowa dodaje skrzydeł klasycznemu networkingowi i podnosi jego efektywność kilkakrotnie.
Wciąż pozostaje ona jednak jedynie elementem wspomagającym. Klasyczny networking jeszcze bardzo długo nie trafi do lamusa.

NETWORIKNG to najbardziej efektywny sposób przepływu informacji.
Każdy z nas jest skarbnicą wiedzy. Przyswajamy ją bezpośrednio np. uzyskując konkretną informację oraz pośrednio – przy okazji chłonąc otoczenie głównego wątku, odbierając sygnały niewerbalne itp.
Zasady interakcji społecznej wykorzystywane podczas networkingu pozwalają na odpowiednie wyszukiwanie (wyławiamy te elementy naszej wiedzy, które są przydatne naszemu kontaktowi) oraz filtrowanie (czy poziom zaufania pozwala na przekazanie tej informacji konkretnej osobie). W ten sposób, pomimo że wymianie podlega stosunkowo niewielka ilość informacji jest ona odpowiednio dobrana i sprawdzona.

Ograniczenia klasycznego networkingu
Klasyczny networking ma kilak ograniczeń:

Miejsce
Do wymiany informacji w klasycznej formie niezbędne jest spotkanie się uczestników w tym samym miejscu. Jednocześnie w spotkaniu wziąć może ograniczona ilość osób a najczęściej jest to spotkanie dwóch osób

Czas
Tak jak w przypadku zgrania miejsca spotkania potrzebne jest również zgranie go w czasie co może być już większym problemem. Dodatkowo spotkanie może trwać określoną ilość czasu co ogranicza ilość wymienianej informacji i jeżeli w spotkaniu bierze udział większa ilość osób zarezerwowany czas dzieli się pomiędzy te osoby.

Ilość przyswajanej oraz zapamiętywanej informacji
Podczas rozmowy ilość przyswajanej informacji jest mniejsza niż ilość podlegająca wymianie. Po porostu część nam umyka lub nie zwracamy na nią uwagi uważając za nieistotną.
Dodatkowo po pewnym czasie od takiego spotkania zaczynamy zapominać i po pewnym czasie prawie cała informacja jest utracona.

Ograniczenia limitują wielkość sieci kontaktów
Te ograniczenia powodują, że efektywna sieć kontaktów, którą jesteśmy w stanie podtrzymać w ramach klasycznego modelu networkingu wynosi średnio pomiędzy 50 a 100 osób (żeby przynajmniej 1 raz na rok spotkać się z osobą z naszej sieci kontaktów należałoby w takim przypadku odbywać spotkania jeden , dwa razy w tygodniu; plus dochodzą ograniczenia w zapamiętaniu wszystkich przyswajanych informacji)

Przewagi klasycznego networkingu
Inteligentna wymiana informacji
Podstawową przewagą jest to, że wymianie podlegają najbardziej wartościowe informacje, przysparzające korzyści uczestnikom, ponieważ ich dobór i filtrowanie odbywa się w oparciu o proces intelektualny i skojarzenia.

Ilość informacji
Pomimo, że ilość informacji wymieniana na płaszczyźnie werbalnej jest stosunkowo nieduża, na płaszczyźnie niewerbalnej wymianie ulega bardzo dużo informacji, co ma wpływ na kreowanie wizerunku rozmówcy oraz budowanie zaufania.

Klasyczny model networkingu:
-sporadyczne kontakty,
-duża ilość wymiany informacji (niewerbalnej, budującej filtr zaufania) podczas spotkania,
-brak przepływu informacji poza spotkaniami,
-ograniczenie co do wielkości sieci możliwej do ‘obsłużenia’ (możliwości zapamiętywania, czasu na spotkania (dla zbudowania jednego wartościowego kontaktu potrzebne jest od 6 do 8 spotkań),
-ograniczenia finansowe – finansowanie spotkań,
– sprawny, naturalny i intuicyjny sposób sortowania i wyszukiwania potrzebnej informacji

Wspomaganie technologią:
Klasyczny networking ma niezaprzeczalne atuty, których nie da się tak łatwo zamienić na formę elektroniczną, ponieważ człowiek jest jednostką społeczną. W wielu momentach może jednak usprawnić klasyczny model networkingu przede wszystkim niwelując największe ograniczenia:

Miejsce – wykorzystanie systemów komputerowych sprawia, że problem miejsca przestaje mieć znaczenie. W każdej chwili można nawiązać kontakt z dowolną podłączoną osobą i choć nigdy ta forma nie zastąpi bezpośredniego spotkania, to jako uzupełnienie pozwala na podtrzymanie kontaktu i szybką wymianę informacji wtedy kiedy jest to potrzebne

Czas – systemy komputerowe są tak skonstruowane, że pozwalają na alokację czasu przez każdego z osobna w takich terminach i ilościach w jakich im to odpowiada. Nie wymaga by wymieniające informację osoby robiły to w tym samym czasie.

Ilość informacji – systemy komputerowe stworzono przede wszystkim do tego by gromadzić i magazynować informacje, które następnie można przeszukiwać. Same skojarzenia i przypisywanie informacji do konkretnych osób nadal odbywa się w tradycyjny sposób, jednak później w sprawie szczegółów można posiłkować się komputerami.

Poziomy zaawansowania
Można wyodrębnić następujące poziomy zaawansowania/wtajemniczenie jeżeli chodzi o wspomaganie networkingu technologią:
poziom 1
organizer – pomaga zapamiętać informacje o kontaktach i przypomina o terminach

poziom 2
witryna + intranet ( w tym blog) – buduje ‘profil’ i kreuje wizerunek osoby, pozwala przekazywać informacje o własnych możliwościach i potrzebach w sposób ‘łatwo przyswajalny dla odbiorcy

poziom 3
serwis internetowy (SNS – Social Networking System) – jest czymś w rodzaju ‘giełdy’ wymiany zasobów/potrzeb, pozwala na przeglądanie profili użytkowników oraz umożliwia wyszukiwanie kontaktów. (przykładem jest LinkedIn, Orkut, i inne)

poziom 4
połączenie poszczególny serwisów (SNS) umożliwiające połączenie poszczególnych sieci społecznych przez należących do nich użytkowników

Read More