Reorganization of management systems in YAWAL S.A.

Task: Reorganization of management systems in YAWAL S.A. Implementation of IMPACT SYSTEM. Savings generation at 1 million PLN per year
Market: Aluminium architectonic profile systems producer
Country: Poland
Target: Improvement of production, transportation & logistics, warehouse
Role: supervision of project director and co-management of the project
Duration: 6 months

Read More

Reorganizacja systemu zarządzania w YAWAL S.A.

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w YAWAL S.A. Wdrożenie IMPACT SYSTEM. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 1 miliona złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: produkcja profili aluminiowych
Kraj: Polska
Cel: Poprawa funkcjonowania w obszarach produkcja, transport i logistyka, magazyn.
Rola: nadzór dyrektora projektu, współzarządzanie projektem,
Czas realizacji: 6 miesięcy

Read More