From Bez kategorii

Czy certyfikacja musi sprzyjać komodyzacji i upadkowi zawodów?

Taką tezę zdaje się promować autor – Stuarta Hamiltona swoim tekstem opisującym swój przypadek doświadczonego PM na rynku USA w miarę jego rozwoju [ The PMP – How it Ruined Project Management; Po polsku: PMP: Jak zniszczono zarządzanie projektami — Artykuł gościnny Stuarta Hamiltona .

Tekst jest bardzo plastyczny i pokazuje degradację określonych wartości w miarę zyskiwania przez nie popularności. W tym przypadku jest to pozycja i rola PM.
Jednocześnie naturalnym powinno być również to, że w miarę popularyzacji i rozszerzania się rynku dla PM, powinna również bezwzględnie rosnąć części rynku dedykowana bardzo doświadczonym PM takimi jak autor – ale w tekście nie ma na to potwierdzenia.

W tym przypadku bardziej odbieram tekst autora jako skargę na jego otoczenie za to, że się zmieniło, a on za tym nie nadążył.

Podobne zjawiska dzieją się w świecie konsultantów, a za chwilę będą działy się w świecie interim menedżerów (których praca to również projekt).

JAK SOBIE Z RADZIĆ Z KOMODYZACJĄ (czyli niskimi stawkami)
(z mojego doświadczenia) :
– brać pod uwagę i rozmawiać tylko z potencjalnymi klientami (ktoś, kto do mnie trafia, a może zaspokoić swoje potrzeby osobą z niższymi kwalifikacjami nie jest moim klientem, co więcej informuję go o tym i taką osobę mu polecam, jeżeli mogę),
– jasno i w sposób zrozumiały zdefiniować wartość dodaną przynoszoną klientowi i wynikającą z moich ponadstandardowych/specjalistycznych kompetencji, kwalifikacji i doświadczeń.
– zbudować i utrwalać swoją markę osobistą po to, by klient mógł zrozumieć i docenić dodatkową wartość, którą mogę mu przynieść ponad powszechny standard lub w ramach specjalizacji.

Naturalnym jest, że klienci starają się kupić więcej za mniej i dopiero z czasem uczą się rozróżniać poziomy kupowanych kompetencji. Moimi klientami najczęściej zostają firmy, które miały już kilkukrotne epizody styczność z doradcami/konsultantami/ interimami i potrafią ocenić poprawnie moją ofertę, rozumieją ryzyka i zagrożenia , mają uświadomione własne potrzeby.

Co do certyfikacji to prowadzona poprawnie może tylko pomóc (w ujęciu globalnym):
– standaryzuje rynek,
– zwiększa bezpieczeństwo obrotu,
– popularyzuje usługę,
– tworzy uniwersalne, zrozumiałe standardy postępowania i komunikacji, które eliminują cześć marnotrawstwa podczas współpracy,
– jest początkiem a końcem kariery profesjonalisty.

Moja odpowiedź na kontrowersyjny tytuł brzmi NIE.
Certyfikacja wzbogaca, rozwija i popularyzuje, ale jednocześnie wymusza większą złożoność i ciągły rozwój poprzez zmniejszanie barier wejścia i rozwijanie konkurencji.

Reorganization of management systems in WIGOLEN S.A.

Task: Reorganization of management systems in WIGOLEN S.A. Implementation of IMPACT MANAGEMENT. Savings generation at 1,2 million PLN per year
Market: Industrial textile producer
Country: Poland
Target: Improvement of total productive maintenance , production, sales
Role: supervision of project director and co-management of the project
Duration: 4 months

Reorganization of management systems in Cementownia WATA S.A.

Task: Reorganization of management systems in Cementownia WATA S.A. Implementation of IMPACT SYSTEM. Savings generation at level of seven million PLN per year
Market: Cement production
Country: Poland
Target: Production resources optimization (human work, equipment) with efficient planning of distribution. Implementation of control mechanisms for efficient usage of resources in production process. Equipment maintenance reorganization. Increasing of effectiveness of procurement, equipment maintenance & tenders
Role: project delivery
Duration: 2 months
Main achievement: Reorganization of internal equipment maintenance services according to TPM (Total Productive Maintenance) philosophy. Reorganization of cement distribution resulting in reduction of transportation costs by 8%.

Reorganization of transport service/business for logistic provider Romania

Task: reconfiguration of service/business to improve effectiveness and synergy with other units of the logistic provider

Market: logistics

Country: Romania

Target: creation of strategy and development plans, increase the quality level of the service, redesign the service to meet the needs of the market, start effective and growing sales process

Role: project management, implementation & tasks execution

Duration: 6 months