Prezentacja na temat networkingu na konferencji AISEC

Prezentacja na temat networkingu, którą przygotowałem na odczyt dla AISEC 18-05-2007
[zobacz prezentację]

Read More

Prezentacja na temat zarządzania zmianą którą przygotowałem na wykład “Zarządzanie zmianą podczas reorganizacji działu IT”

Wystąpiłem z wykładem “Zarządzanie zmianą podczas reorganizacji działu IT” na seminarium pt.: Reorganizacja działu IT – dostosowanie IT do nowych wymagań biznesowych organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki. [prezentacja z wykładu]

Read More

Przemodelowanie łańcucha dostaw dla CarpetRight Polska Sp.z o.o.

Zadanie: przemodelowanie łańcucha dostaw dla CarpetRight Polska Sp.z o.o.

Branża: sieci handlowe

Kraj: Polska

Cel: analiza funkcjonującego łańcucha dostaw a następnie jego przemodelowanie pod kątem optymalizacji wykorzystania powierzchni magazynowych, zaopatrzenia i logistyki dostaw

Rola: realizacja projektu

Czas realizacji: 2 miesiące

Read More

Remodelling of supply chain for CarpetRight Polska Sp.z o.o.

Task: remodelling of supply chain for CarpetRight Polska Sp.z o.o.

Market: retailers

Country: Poland

Target: analisys of existing supply chain and next remodelling to obtain best utilisation of storage and shop space, procurement and logistics

Role: project delivery

Duration: 2 months

Read More