Jak wydobyć z organizacji drzemiący w niej kapitał społeczny

Jak wydobyć z organizacji drzemiący w niej kapitał społeczny?

Poszczególne grupy ludzi łączą się w organizacje społeczne (np. stowarzyszenia) dzięki dzieleniu wspólnej bazy (zainteresowań, przekonań, wspólnych doświadczeń). Chęć grupowania się jest na tyle silna, że organizacja taka jest w stanie zgromadzić członków i ukonstytuować się (czasem formalnie, a czasem nieformalnie).
Niestety bardzo często zdarza się, że potencjał drzemiący w takim organizmie jest wykorzystywany w bardzo małym zakresie.
Często nie przekracza się progu wymogów formalnych oraz jednego lub dwóch spotkań w roku.

Poniżej analizowany jest sposób aktywizacji organizacji społecznej tak by maksymalizować jej kapitał społeczny.
W opracowaniu wykorzystano pojęcia:
-kapitał społeczny
-change management
-‘information agents’
-‘social enterpreneur’
Czerpiąc z powyższych pojęć i koncepcji:

ANALIZA ORGANIZACJI I JEJ POTRZEB
-oszacowanie potencjał organizacji
-zbadać rzeczywiste potrzeby członków/uczestników
-zbadać poziom świadomości społecznej członków

MODELE AKTYWIZACJI ORGANIZACJI
W zależności od poziomu świadomości i potrzeby można stosować następujące modele aktywizacji organizacji:

Model podstawowy
-Zarząd (aktyw) staje się hubem informacyjnym i steruje działaniami stowarzyszenia

Model rozwinięty
-Wprowadza się funkcję ‘communications agents’ (min po jednym członku poszczególnych kół w organizacji, zadaniem communications agents jest pozyskiwaniem informacji ze swoich kół i udostępnianie ich na forum całej organizacji; rodzaje informacji zależą od celów, planów organizacji itp)

Model optymalny
-Każdy (aktywny) członek organizacji staje się podmiotem wewnętrznej strukturze organizacji i aktywnie uczestniczy w wymianie informacji i buduje kapitał społeczny organizacji

METODY PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ
Co można zrobić, by zwiększyć poziom świadomości członków organizacji

-głoszenie ‘dobrej nowiny’ czyli pojęcia networkingu (w tym przypadku networking jest pojęciem-wytrychem, przy pomocy którego propagujemy odpowiedni sposób myślenia o organizacji, o sobie, o sobie w organizacji, uświadamiania sobie potrzeb społecznych , podsuwania sposobów na zaspokajanie tych potrzeb

-własny dobry przykład ( zadanie dla ‘social enterpreneurs’, podejmując się wprowadzania zmian w organizacji sami muszą wierzyć w słuszność i skuteczność tego co robią, oraz poprawnie korzystać z socjotechnik)

-konsekwentne realizowanie założonego plany zmian nastawienia wewnątrz organizacji (przykład dla innych + wiarygodność)

-pozyskiwanie one by one członków organizacji do wykonywania określonych zadań społecznych (czasem nawet wykonywanie zadania ma na celu samą aktywizację danego członka).

-szkolenia i prezentacje (z umiarem), tak by stopniowo zmieniać nastawienie

Read More