Category: sukcesy moich projektów

Zmiana struktury organizacyjnej, wdrożenie zarządzania przez cele (MBO) w stoczni remontowej

Zadanie: Zmiana struktury organizacyjnej dla efektywniejszej obsługi procesów produkcyjnych, wdrożenie systemu zarządzania przez cele.
Branża: Przemysł stoczniowy
Kraj: Polska
Cel: Podniesienie efektywności procesów produkcyjnych
Rola: Realizacja projektu,
Czas realizacji: 2 miesiące

Read More

Reorganizacja operacyjna firmy produkcyjnej

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w firmie produkcyjnej. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 6,7 milionów złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: Poligrafia i produkcja multimediów
Wielkość firmy: 700 pracowników; 200 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Optymalizacja zapotrzebowania na zasoby poprzez planowanie w procesie produkcyjnym. Wdrożenie mechanizmów kontroli efektywności wykorzystania zasobów w procesie produkcyjnym. Redukcja odpadów i braków.
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 5 miesięcy
Największe osiągnięcie: Poprawa efektywności wykorzystania zasobów ludzkich o 20% oraz redukcja odpadu produkcyjnego papieru o 35%.

Read More

Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu dla GRUPA L.S. Sp. z o.o.

Zadanie: Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu – usługi outsourcingu procesów około produkcyjnych. Projekt wpisywał się w strategię rozwoju firmy jako dealera wózków widłowych marki Caterpillar (r)
Branża: Usługi B2B
Kraj: Polska
Cel: Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu
Rola: Realizacja projektu
Czas realizacji: 12 miesięcy

Read More

Budowa systemu wynagrodzeń zmiennych dla LUMEL S.A.

Zadanie: Stworzenie zunifikowanego systemu premiowania dla całej firmy opartego o system zarządzania przez cele, metodologia zarządzania przez cele.
Branża: Produkcja automotive i urządzeń elektronicznych
Kraj: Polska
Cel: Podniesienie motywacyjnego charakteru wynagrodzeń.
Rola: współrealizacja projektu, zarządzanie projektem
Czas realizacji: 2 miesiące

Read More

Reorganizacja systemu zarządzania w HAVO Sp z o.o. Wdrożenie IMPACT MANAGEMENT Sp. zo.o.

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w HAVO Sp z o.o. Wdrożenie IMPACT SYSTEM. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 1,5 miliona złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: Sprzedaż detaliczna i hurtowa RTV i AGD
Kraj: Polska
Cel: Poprawa funkcjonowania w obszarach transport i logistyka, magazyn, ściąganie należności, sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna.
Rola: nadzór dyrektora projektu, współzarządzanie projektem,
Czas realizacji: 6 miesięcy

Read More

Reorganizacja systemu zarządzania w YAWAL S.A.

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w YAWAL S.A. Wdrożenie IMPACT SYSTEM. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 1 miliona złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: produkcja profili aluminiowych
Kraj: Polska
Cel: Poprawa funkcjonowania w obszarach produkcja, transport i logistyka, magazyn.
Rola: nadzór dyrektora projektu, współzarządzanie projektem,
Czas realizacji: 6 miesięcy

Read More

Reorganizacja systemu zarządzania w WIGOLEN S.A.

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w WIGOLEN S.A. Wdrożenie IMPACT SYSTEM. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 1,2 miliona złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: produkcja tkanin technicznych
Kraj: Polska
Cel: Poprawa funkcjonowania w służbach utrzymania ruchu, wydziale produkcyjnym; sprzedaży.
Rola: nadzór dyrektora projektu, współzarządzanie projektem,
Czas realizacji: 4 miesiące

Read More

Przemodelowanie łańcucha dostaw dla CarpetRight Polska Sp.z o.o.

Zadanie: przemodelowanie łańcucha dostaw dla CarpetRight Polska Sp.z o.o.

Branża: sieci handlowe

Kraj: Polska

Cel: analiza funkcjonującego łańcucha dostaw a następnie jego przemodelowanie pod kątem optymalizacji wykorzystania powierzchni magazynowych, zaopatrzenia i logistyki dostaw

Rola: realizacja projektu

Czas realizacji: 2 miesiące

Read More

Reorganizacja systemu zarządzania w Cementowni WARTA S.A.

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w Cementowni WARTA S.A. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 7 milionów złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: produkcja cementu
Kraj: Polska
Cel: Optymalizacja zapotrzebowania na zasoby (paca, dostępność urządzeń) poprzez planowanie w procesie załadunku i dystrybucji. Wdrożenie mechanizmów kontroli efektywności wykorzystania zasobów w procesie produkcyjnym. Reorganizacja służb utrzymania ruchu. Podniesienie efektywności zakupów, przetargów remontowych, przetargów na usługi transportowe.
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 8 miesięcy
Największe osiągnięcie: Reorganizacja służb utrzymania ruchu w oparciu o podstawy TPM (Total Productive Maintenance). Reorganizacja dystrybucji cementu luzem i obniżenie cen kontraktowanych usług transportowych o 8%.

Read More

Reorganizacja biznesu/usługi transportowej operatora logistycznego Rumunia

Zadanie: re-konfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego efektywności i zakresu synergii z innymi działami operatora logistycznego

Branża: logistyka

Kraj: Rumunia

Cel: określenie strategii rozwoju i planów działania podniesienie poziomu jakości obsługi, przeprojektowanie usługi zgodnie z oczekiwaniami rynku, uruchomienie efektywnego i stale rosnącego procesu sprzedaży,

Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,

Czas realizacji: 6 miesięcy

Read More