Coaching managera logistyki w STOCK Sp. z o.o.

Zadanie:
Wsparcie managera logistyki w procesie poprawy parametrów procesu logistycznego.
Branża: Przemysł spożywczy
Kraj: Polska
Rola: Coach
Czas realizacji: 2 miesiące