Reorganization of management systems in Cementownia WATA S.A.

Task: Reorganization of management systems in Cementownia WATA S.A. Implementation of IMPACT SYSTEM. Savings generation at level of seven million PLN per year
Market: Cement production
Country: Poland
Target: Production resources optimization (human work, equipment) with efficient planning of distribution. Implementation of control mechanisms for efficient usage of resources in production process. Equipment maintenance reorganization. Increasing of effectiveness of procurement, equipment maintenance & tenders
Role: project delivery
Duration: 2 months
Main achievement: Reorganization of internal equipment maintenance services according to TPM (Total Productive Maintenance) philosophy. Reorganization of cement distribution resulting in reduction of transportation costs by 8%.

Read More

Reorganizacja systemu zarządzania w Cementowni WARTA S.A.

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w Cementowni WARTA S.A. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 7 milionów złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: produkcja cementu
Kraj: Polska
Cel: Optymalizacja zapotrzebowania na zasoby (paca, dostępność urządzeń) poprzez planowanie w procesie załadunku i dystrybucji. Wdrożenie mechanizmów kontroli efektywności wykorzystania zasobów w procesie produkcyjnym. Reorganizacja służb utrzymania ruchu. Podniesienie efektywności zakupów, przetargów remontowych, przetargów na usługi transportowe.
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 8 miesięcy
Największe osiągnięcie: Reorganizacja służb utrzymania ruchu w oparciu o podstawy TPM (Total Productive Maintenance). Reorganizacja dystrybucji cementu luzem i obniżenie cen kontraktowanych usług transportowych o 8%.

Read More