From listopad, 2009

Prezentacja na temat interim mnagementu – „Interim Management w logistyce – katalizator z zewnątrz” przygotowana na konferencję „Interim Management – skuteczne narzędzie na czas zmian oraz pomysł na następny etap w karierze top management”

Poprowadziłem odczyt na temat: „Interim Management w logistyce – katalizator z zewnątrz” na Konferencji „Interim Management – skuteczne narzędzie na czas zmian oraz pomysł na następny etap w karierze top management” , która odbyła się w Pałacu Lubomirskich – siedzibie Business Centre Club, w Warszawa, 24 listopada 2009 [prezentacja z wystąpienia] , [strona konferencji]

Prezentacja na temat zarządzania zmianą którą przygotowałem na wykład “Zarządzanie zmianą – sposób na przeszkody w efektywnej pracy działu zakupów i obniżanie kosztów”

Poprowadziłem wykład na temat zarządzania zmianą pod tytułem „Zarządzanie zmianą – sposób na przeszkody w efektywnej pracy działu zakupów i obniżanie kosztów” na konferencji „Zakupy i zaopatrzenie”, która odbyła się w Hotelu Marriott w Warszawa ,17-18 listopada 2009 [prezentacja z wykładu]