Reorganization of management systems in WIGOLEN S.A.

Task: Reorganization of management systems in WIGOLEN S.A. Implementation of IMPACT MANAGEMENT. Savings generation at 1,2 million PLN per year
Market: Industrial textile producer
Country: Poland
Target: Improvement of total productive maintenance , production, sales
Role: supervision of project director and co-management of the project
Duration: 4 months

Read More

Reorganizacja systemu zarządzania w WIGOLEN S.A.

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w WIGOLEN S.A. Wdrożenie IMPACT SYSTEM. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 1,2 miliona złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: produkcja tkanin technicznych
Kraj: Polska
Cel: Poprawa funkcjonowania w służbach utrzymania ruchu, wydziale produkcyjnym; sprzedaży.
Rola: nadzór dyrektora projektu, współzarządzanie projektem,
Czas realizacji: 4 miesiące

Read More