Reorganization of management systems in HAVO Sp z o.o.

Task: Reorganization of management systems in HAVO Sp z o.o. Implementation of IMPACT SYSTEM. Savings generation at 1,5 million PLN per year
Market: Consumer electronics wholesaler with retail shops
Country: Poland
Target: Improvement of transportation & logistics, warehouse, receivables collection, wholesale activities, retail activities
Role: supervision of project director and co-management of the project
Duration: 6 months

Read More

Reorganizacja systemu zarządzania w HAVO Sp z o.o. Wdrożenie IMPACT MANAGEMENT Sp. zo.o.

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w HAVO Sp z o.o. Wdrożenie IMPACT SYSTEM. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 1,5 miliona złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: Sprzedaż detaliczna i hurtowa RTV i AGD
Kraj: Polska
Cel: Poprawa funkcjonowania w obszarach transport i logistyka, magazyn, ściąganie należności, sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna.
Rola: nadzór dyrektora projektu, współzarządzanie projektem,
Czas realizacji: 6 miesięcy

Read More