Reorganization of production plant

Task: Reorganization of management systems at print house and multimedia producer. Savings generation at level of 6,7 million PLN per year
Market: Printing and multimedia
Company size: 700 staff, 200 mln PLN revenue
Country: Poland
Target: Production resources optimization with efficient planning in production process. Implementation of control mechanisms for efficient use of resources in the production process. Elimination of waste.
Role: Project delivery
Duration: 5 months
Main achievement: Effectiveness of workforce increase by 20%; Waste reduction by 35%

Read More

Reorganizacja operacyjna firmy produkcyjnej

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w firmie produkcyjnej. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 6,7 milionów złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: Poligrafia i produkcja multimediów
Wielkość firmy: 700 pracowników; 200 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Optymalizacja zapotrzebowania na zasoby poprzez planowanie w procesie produkcyjnym. Wdrożenie mechanizmów kontroli efektywności wykorzystania zasobów w procesie produkcyjnym. Redukcja odpadów i braków.
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 5 miesięcy
Największe osiągnięcie: Poprawa efektywności wykorzystania zasobów ludzkich o 20% oraz redukcja odpadu produkcyjnego papieru o 35%.

Read More