Dostosowanie firmy do zmiennych warunków rynkowych dla producenta maszyn