Budowa systemu wynagrodzeń zmiennych dla LUMEL S.A.

Zadanie: Stworzenie zunifikowanego systemu premiowania dla całej firmy opartego o system zarządzania przez cele, metodologia zarządzania przez cele.
Branża: Produkcja automotive i urządzeń elektronicznych
Kraj: Polska
Cel: Podniesienie motywacyjnego charakteru wynagrodzeń.
Rola: współrealizacja projektu, zarządzanie projektem
Czas realizacji: 2 miesiące

Read More

Variable workers compensation system for LUMEL S.A.

Task: Creation for whole company of unified motivation system based on Management By Objectives methodology; inplementation of Management By Objectives methodology
Market: Automotive, electonics
Country: Poland
Target: Increasing motivation with the use of compensation system
Role: Project co-realization, project management,
Duration: 2 months

Read More