Organizacja contact center

Zadanie: organizacja działu contact center

Branża: logistyka

Kraj: Polska

Cel: wprowadzenie zmian do realizacji procesów sprzedaży i obsługi klienta jako realizacja strategii poszerzenia bazy klientów w kierunku segmentów małych i średnich przedsiębiorstw

Rola: przygotowanie projektu, zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,

Czas realizacji: 3 miesiące

Read More

Contact center creation

Task: create contact center department

Market: logistics

Country:Poland

Target:make changes to existing sales and customer care processes as implementation of strategy aimed at attracting small and medium companies

Role: project preparation, project management, implementation & tasks execution

Duration: 3 months

Read More