Polska a zagranica – czy istnieją różnice w specyfice pracy i zawodzie interim managera