Nowe zjawiska na bazie networkingu – social enterpreneur

Social enterpreneurs – PRZEDSIĘBIORCY SPOŁECZNI
Networking w społecznościach lokalnych

Definicja
Przedsiębiorcy społeczni to osoby lub organizacje, które stosują biznesowe metody działania do osiągania celów społeczny non-profit. Z reguły są to organizacje charytatywne współpracujące z administracją rządową, samorządami, organizacjami rządowymi, firmami.

Jak to działa
Przedsiębiorcy społeczni są inicjatorami zmian społecznych zdolnymi tworzyć i zarządzać projektami, które niemożliwe są do przeprowadzenia przez organizacje rządowe a biznes uważa za zbyt ryzykowne.
W UE ten sektor stale wzrasta i obejmuje projekty z zakresu budownictwa mieszkalnego, opieki zdrowotnej, kształcenia.

Metodą działania przedsiębiorców społecznych jest networking stosowanych w społecznościach lokalnych. Takie podejście daje możliwość wyłowienie wszystkich mocnych stron społeczności lokalnej i maksymalizuje efekt działania przedsiębiorcy społecznego przy zachowaniu niewielkich kosztów operacyjnych.

Sytuacja w Polsce
Organizacje non-profit działające jako ‘przedsiębiorcy społeczni’ w Polsce praktycznie nie istnieją.
Dopiero w roku 2004 za sprawą odpisu podatkowego na rzecz organizacja pożytku publicznego zrobiło się głośno o organizacjach charytatywnych, przy czym formuła odpisu podatkowego (rejestracja w ministerstwie finansów) spowodowała, że na liście znalazły się tylko nieliczne i z reguły o zasięgu ogólnopolskim).

W przyszłości należy spodziewać się rozwoju zjawiska ‘przedsiębiorcy społecznego’. Sprzyjać temu będzie:
-polityka Unii Europejskiej odnośnie dofinansowania projektów rozwoju społecznego
-ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
-wzrost popularności tego modelu w krajach UE i jego popularyzacja w ramach programów UE w Polsce

Dla jego powstania i sprawnego działania potrzebne są następujące elementy
-pieniądze (patrz wyżej)
-zmiana podejścia administracji państwowej i samorządowej (proces powolny ale realny – patrz wyżej)
-wzrost świadomości na temat networkingu, jego zasad, skuteczności i sposobów zastosowania (jedną z cegiełek tego procesu jest niniejszy serwis)

Read More

Nowe zjawiska na bazie networkingu – communication agents

Communication agents – dystrybutorzy “AKTYWIŚCI INFORMACJI”
Networking w świadomych społecznie i politycznie społecznościach internetowych

Definicja
Inicjatywa ‘communication agents’ została zainicjowana przez Robina Gooda w 2003 roku. Jej celem był stworzenie w internecie grupy aktywistów wyposażonej w nowoczesne narzędzia komunikacyjne (głównie służące do publikowania informacji). Celem dziania grupy było stworzenie niezależnego od mediów masowych źródła informacji, które miałoby wpływ na rozwój społeczeństwa, nowe trendy społeczne, a które promowałoby takie wartości jak ekologia, demokracja, wartość jednostki.
Jako platformę do rozpowszechniania informacji dostarczonej przez ‘communication agents’ wykorzystywano techniki networkingowe wzbogacone o nowe możliwości technologiczne jakie daje internet.

Linki:
http://www.communicationagents.com/
http://www.masternewmedia.org/social_networking.htm

Przetłumaczyłem termin “communication agents” jako “aktywiści informacji” zamiast bardziej dosłownie “agencji informacyjni” lub “agenci komunikacyjni”, ponieważ uważam, że bardziej oddaje to charakter tej inicjatywy. Nie przyszło mi również do głowy nic bardziej odpowiedniego w języku polskim. Jeżeli macie jakieś propozycje będę bardzo zadowolony, ponieważ ‘aktywiści informacji’ też mi się nie podoba. Nie znalazłem po prostu nic lepszego.

Read More