Wdrożenie systemu zarządzania jakością serii ISO 9000 w firmie usługowej

Zadanie: przygotowanie
procesów i procedur do wdrożenia ISO 9000, przygotowanie
dokumentacji systemu, wdrożenie systemu, certyfikacja systemu
zarządzania jakością serii ISO 9000.
Branża:
usługi B2B
Kraj:
Polska
Cel: otrzymanie sprawnego systemu
zarządzania jakością wspierającego wykonywanie usług i zarządzanie
relacjami z klientami, certyfikacja systemu
Rola:
kierowanie zespołem projektowym, nadzór nad
wdrożeniem, przeprowadzenie certyfikacji
Czas realizacji:
12 miesięcy
Największe osiągnięcie:
system został wkomponowany w
funkcjonowanie firmy i w naturalny i prosty sposób wspierał
zarządzanie przedsiębiorstwem