Podniesienie efektywności procesu szkoleniowego poprzez e-learning

Zadanie: modyfikacja procesu
doskonalenia zawodowego pracowników w celu zwiększenia jego
efektywności edukacyjnej oraz redukcji kosztów
Branża:
usługi B2B
Kraj:
Polska
Cel:
otrzymanie prostego i efektywnego
kosztowo systemu szkolenia pracowników, który
jednocześnie spowodowałby odciążenie działu HR
Rola:

zarządzanie projektem, wybór platformy e-learnirng,
przeprowadzenie testów, wdrożenie,
Czas realizacji:

2 miesiące
Największe osiągnięcie:
system szkolenia
w efektywny sposób łączy szkolenia tradycyjne i platformę
elektroniczną ( wykorzystywaną do zarządzania procesem szkoleniowym,
utrwalania wiedzy i umiejętności, sprawdzania efektywności szkoleń i
raportowania), wykorzystano platformę e-learning należącą do Open
Source (Wolne Oprogramowanie), w związku z czym jej wdrożenie nie
wiązało się z dodatkowymi kosztami.