Opracowanie i wdrożenie kompletnej infrastruktury IT przedsiębiorstwa

Zadanie: stworzenie
kompletnej infrastruktury IT dla firmy ogólnopolskiej
posiadającej sieć oddziałów
Branża:
usługi B2B
Kraj: Polska
Cel: posiadanie efektywnej kosztowo
infrastruktury IT (sprzętowej i programowej)
Rola:
opracowanie koncepcji i nadzorowanie realizacji
projektu
Czas realizacji:
4 miesięcy Największe
osiągnięcie:

stworzenie sprawnej infrastruktury IT w optymalny sposób
wykorzystującej rozwiązania Open Source