Nowe zjawiska na bazie networkingu – communication agents