Budowa systemu wynagrodzeń zmiennych dla LUMEL S.A.

Zadanie:
Stworzenie zunifikowanego systemu premiowania dla całej firmy opartego
o system zarządzania przez cele, metodologia zarządzania przez cele.
Branża: Produkcja automotive i
urządzeń elektronicznych
Kraj: Polska
Cel: Podniesienie motywacyjnego
charakteru wynagrodzeń
Rola: Współrealizacja projektu,
zarządzanie projektem,
Czas realizacji: 2 miesiące