Nierozumiana prawda o networkingu – najczęstszy powód niskiej skuteczności i porażek