Analiza biznesowa

Analiza sytuacji biznesowej jest pierwszym etapem realizacji projektu Interim Management . Od jej poprawnego przeprowadzenia i uzyskanych wyników zależy w dużej mierze, czy projekt interimowy zostanie poprawnie przeprowadzony i czy skończy się sukcesem, a interim otrzyma wynagrodzenie.
Analiza biznesowa którą przeprowadza interim to tylko w części dane i ich interpretacja. W rzeczywistym środowisku biznesowym istnieje więcej wymiarów, na które należy zwrócić uwagę, aby podnieść prawdopodobieństwo sukcesu projektu biznesowego.
Jednocześnie sama analiza danych powinna być przeprowadzona profesjonalnie i bezbłędnie oraz szybko i skutecznie.
Jak pogodzić się dwa obszary opowiemy podczas spotkania. Jakich narzędzi używać, na co zwracać uwagę by nie popełniać błędów, co uwzględniać, a co omijać by przyspieszyć wykonanie analizy, na którą Interim ma z reguły dwa tygodnie.