Zarządzanie zmianą a wdrażanie zmian

Potocznie zarządzanie zmianą rozumiane jest jako umiejętność wpływu na organizację by zaakceptowała ona zmiany. Rozumie się przez to szereg technik mających zmniejszyć opór przeciwko zmianie.
Jeżeli to takie proste to dlaczego tak niewiele zmian kończy się brakiem sukcesu (badania pokazują że ponad 70% projektów wdrażania istotnych zmian kończy się niepowodzeniem)
Moje doświadczenie z 20 projektów wdrażania zmian przekonało mnie,że problemy ze zmianą leży zupełnie w innym miejscu niż każą nam go szukać podręczniki przywiezione zza oceanu.
Wdrażanie zmian nie jest trudne – jest pracochłonne i może zakończyć się sukcesem, pod warunkiem że robi się to poprawnie.
W tym bloku wiedzy dzielę się swoimi praktycznymi doświadczeniami ze zrealizowanych przeze mnie kilkudziesięciu projektów wdrażania zmian i odkrytymi regułami, które rządzą tym procesem, a o których niewiele informacji można znaleźć w oficjalnych podręcznikach.
Przedstawiam też nieskomplikowany sposób skutecznego wdrażania zmian, który sprawdziłem na własnej skórze(choć w tym przypadku nieskomplikowany nie znaczy prosty).