Rozumienie pojęcia ‘restrukturyzacja’ zamyka drogę do rzeczywistych zmian