Redukowanie kosztów jest proste pod warunkiem, że się wie jak to robić