Reorganizacja systemu zarządzania w WIGOLEN S.A.

Zadanie:
Reorganizacja systemu zarządzania w WIGOLEN S.A. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 1,2 miliona złotych
rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: produkcja tkanin
technicznych
Kraj: Polska
Cel: Poprawa funkcjonowania w
służbach utrzymania ruchu, wydziale produkcyjnym; sprzedaży.
Rola: nadzór dyrektora
projektu, współzarządzanie projektem,
Czas realizacji: 4 miesiące