Redukcja zaangażowania kapitału obrotowego u producenta maszyn