Proponowany kierunek ewolucji internetowych systemów networkingowych