Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju terytorialnego w warunkach ograniczonych możliwości inwestycyjnych