Jak wydobyć z organizacji drzemiący w niej kapitał społeczny