Braki i niedociągnięcia w internetowych systemach networking