“Spreadsheet management” (zarządzanie za pomocą arkusza kalkulacyjnego) – częsta choroba dotykająca managerów