Zawieranie kontraktów „success fee”

W samym podejściu 'success fee’ tkwi wiele zagrożeń i pułapek zarówno technicznych, prawnych jak i psychologicznych. Blok wiedzy pokazuje sposoby konstruowania success fee, metody obliczeń, a także oszczędności dla klienta będące podstawą obliczenia success fee.