Reorganizacja obszaru procesu produkcji producenta mebli