Przygotowanie analizy strategicznej dla firmy FMCG

Zadanie: przygotowanie analizy strategicznej dla
firmy FMCG
Branża:
produkcja, FMCG
Kraj:
Polska
Cel:
przygotowanie analizy
strategicznej
dla procesu pozyskiwania inwestora
Rola:
opracowanie analizy strategicznej
Czas realizacji:
1 miesiąc
Największe
osiągnięcie:
na podstawie przygotowanej analizy
strategicznej
potencjalny inwestor podjął decyzję o zaangażowaniu się w w/w firmę