Reorganizacja biznesu/usługi transportowej operatora logistycznego Rumunia