Przypisywanie oczekiwań – jedno słowo niszczące ciągłe doskonalenie