Przygoda z IM jest szansą również dla zatwardziałych ‘etatowców’ w okresie poszukiwania pracy.