Program odejść dobrowolnych – sprzątanie bałaganu, który się stworzyło