Podnoszenie efektywności operacyjnej – sposób na przewagę konkurencyjną polskich firm.