Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu dla GRUPA L.S. Sp. z o.o.