Niedoceniany sposób na ochronę zainwestowanych pieniędzy (M&A)