Interim Management w polskich warunkach 2011 – okiem praktyka