Entropia organizacyjna – praprzyczyna problemów biznesowych i organizacyjnych