Czwarta edycja Badania Zarządzania Zmianą (OBZZ 2019) pokazuje, że zmiany nadal bez zmian