Networking

Networking definiowany jako sieć kontaktów biznesowych jest jednym z podstawowych narzędzi komunikacji współczesnego profesjonalisty. Budowanie własnej marki opiera się nie tylko na aktywności zawodowej lecz przede wszystkim na promowaniu swoich talentów, pasji oraz umiejętności. Czym większa i bogatsza jest nasza sieć kontaktów zarówno zawodowych jak i prywatnych, tym efektywniej możemy komunikować naszemu otoczenie o swoich sukcesach budując wizerunek własnej osoby. Aby networking był rzeczywiście skutecznym narzędziem dla profesjonalistów dbających o kształtowanie własnego wizerunku, należy przestrzegać 3 prostych zasad:
budować,
pielęgnować,
rozwijać.
Stosując się do tych prostych reguł, przekonamy się jak networking może zmienić nasze zawodowe i prywatne życie!

Read More

Produktywność osobista

Produktywność i skuteczność to dwa słowa których znaczenie leży bardzo blisko siebie,
Dla pracownika etatowego wyzwaniem jest umiejętne zarządzanie czasem, lecz dla osoby samodzielnie funkcjonującej na rynku, to tylko kilka procent umiejętności które składają się na sukces.
Najistotniejsze jest bycie produktywnym, czyli wytwarzanie jak największej wartości w założonym czasie.
Manager, który nie zna zasad produktywności i sam według nich nie funkcjonuje jest udręką dla samego siebie, oraz podległych mu pracowników, których zmusza do bezsensownej pracy.
Czas przyjrzeć się produktywności osobistej i zastanowić czy może ona pomóc w codziennym funkcjonowaniu.
Na bazie własnego doświadczenia i wieloletnich testów narzędzi do zarządzania czasem, produktywności i efektywności przygotowałem model produktywnego funkcjonowania z którego sam korzystam.

Read More

Zawieranie kontraktów “success fee”

W samym podejściu ‘success fee’ tkwi wiele zagrożeń i pułapek zarówno technicznych, prawnych jak i psychologicznych. Blok wiedzy pokazuje sposoby konstruowania success fee, metody obliczeń, a także oszczędności dla klienta będące podstawą obliczenia success fee.

Read More

Wprowadzenie do interim management

Czy interim management jest dla mnie? Jak zacząć funkcjonowanie jako interim manager? Jak znaleźć projekt? – To tylko niektóre z pytań nurtujących każdego, kto postanowił funkcjonować jako interim menedżer.Kompletny zasób wiedzy o IM w pigułce – tak można określić ten blok wiedzy.

Read More

Negocjacje

Negocjacje przedstawiane są często jako zestaw technik i trików. Chociaż te występują, nie one decydują o sukcesie lub porażce. Źródło sukcesu leży w przygotowaniu, rozumieniu sytuacji i potrzeb swoich i partnera. Jak z tego skorzystać w praktyce podsumowuję na bazie wieloletnich doświadczeń, kiedy niemal codziennie przychodzi coś negocjować

Read More

Strategia firmy i jej przygotowanie

Czym jest, a czym nie jest strategia. Jak wygląda strategia w praktyce firmowej i powody takiego stanu rzeczy. Najczęściej popełniane błędy w związku ze strategią i jak ich unikać.
Dlaczego strategia się przydaje i jakie korzyści daje firmie i managerom jej stosowanie w codziennej praktyce. Jak wygląda proces formowania strategii, a także jak ją wdrożyć i ominąć trudności z którymi inni sobie nie poradzili – to niektóre z kluczowych tematów związanych z tworzeniem strategii w firmie. W zakres pakietu wchodzi kompletny proces budowania strategii krok po kroku oraz zestaw narzędzi, który do tego służy.

Read More

Ład organizacyjny

Wiele młodych i dynamicznie rozwijających się firm dochodzi do bariery wzrostu, gdy dotychczasowa pasja, zaangażowanie i wiedza ekspercka właściciela już nie wystarczają.
Rosnąca liczba liczba zleceń, a w ślad za tym rosnące obroty i liczba pracowników wymaga wprowadzenia jasnych reguł zarządzania, podziału odpowiedzialności i kontroli.
Wbrew pozorom w takich warunkach pracuje się lepiej zarówno właścicielowi/ zarządowi jak również pracownikom. Pierwszy ma pewność, że jego organizacja działa sprawnie i efektywnie, oraz że wszystkie procesy są pod kontrolą i zlecenia klienta będą gotowe na czas. Pracownicy z kolei pracują w oparciu o przejrzyste zasady, oraz jasne i precyzyjne polecenia. Powoduje to mniej stresu i daje więcej satysfakcji z pracy.
Dodatkowo funkcjonując ten sposób osiąga się wysoką efektywność a przez to obniża się koszty. Nie uzyskuje się tego zwiększając nakłady pracy, lecz lepszą organizacją i redukcją chaosu i marnotrawstwa.
Osiągnięcie takiego stanu w firmie nie jest łatwe. Na bazie wieloletnich doświadczeń przygotowałem oparciu o wykorzystywana przeze mnie metodykę doskonałości biznesowej KISS (Keep It Smart Simple) pakiet narzędzi transformujący firmę w dobrze naoliwiony i sprawnie działający mechanizm.

Read More

Analiza biznesowa

Analiza sytuacji biznesowej jest pierwszym etapem realizacji projektu Interim Management . Od jej poprawnego przeprowadzenia i uzyskanych wyników zależy w dużej mierze, czy projekt interimowy zostanie poprawnie przeprowadzony i czy skończy się sukcesem, a interim otrzyma wynagrodzenie.
Analiza biznesowa którą przeprowadza interim to tylko w części dane i ich interpretacja. W rzeczywistym środowisku biznesowym istnieje więcej wymiarów, na które należy zwrócić uwagę, aby podnieść prawdopodobieństwo sukcesu projektu biznesowego.
Jednocześnie sama analiza danych powinna być przeprowadzona profesjonalnie i bezbłędnie oraz szybko i skutecznie.
Jak pogodzić się dwa obszary opowiemy podczas spotkania. Jakich narzędzi używać, na co zwracać uwagę by nie popełniać błędów, co uwzględniać, a co omijać by przyspieszyć wykonanie analizy, na którą Interim ma z reguły dwa tygodnie.

Read More

Zarządzanie zmianą a wdrażanie zmian

Potocznie zarządzanie zmianą rozumiane jest jako umiejętność wpływu na organizację by zaakceptowała ona zmiany. Rozumie się przez to szereg technik mających zmniejszyć opór przeciwko zmianie.
Jeżeli to takie proste to dlaczego tak niewiele zmian kończy się brakiem sukcesu (badania pokazują że ponad 70% projektów wdrażania istotnych zmian kończy się niepowodzeniem)
Moje doświadczenie z 20 projektów wdrażania zmian przekonało mnie,że problemy ze zmianą leży zupełnie w innym miejscu niż każą nam go szukać podręczniki przywiezione zza oceanu.
Wdrażanie zmian nie jest trudne – jest pracochłonne i może zakończyć się sukcesem, pod warunkiem że robi się to poprawnie.
W tym bloku wiedzy dzielę się swoimi praktycznymi doświadczeniami ze zrealizowanych przeze mnie kilkudziesięciu projektów wdrażania zmian i odkrytymi regułami, które rządzą tym procesem, a o których niewiele informacji można znaleźć w oficjalnych podręcznikach.
Przedstawiam też nieskomplikowany sposób skutecznego wdrażania zmian, który sprawdziłem na własnej skórze(choć w tym przypadku nieskomplikowany nie znaczy prosty).

Read More