CZYM JEST TRANSFORMACJA

Transformacja to

głęboka, organiczna zmiana sposobu w jaki firma tworzy wartość dla klienta i podchodzi do realizacji i zarządzania swoimi procesami biznesowymi. Transformacja podnosi konkurencyjność do poziomu osiąganego lub przewyższającego liderów w branży. W wyniku transformacji wzrasta zysk.

 

 

Rekomenduję jako Interim Managera, jeśli idzie o procesy
transformacyjne w polskich firmach rodzinnych.

Prezes firmy rodzinnej po projekcie transformacji i sukcesji.

efekty transformacji

WDRAŻAM ZMIANY DAJĄCE PRZEWAGĘ

Jestem praktykiem. Wdrożone przeze mnie zmiany pozwalają firmom przejść na wyższy poziom skuteczności biznesowej i dostosować się do ostrej konkurencji oraz gwałtownie zmieniających się warunków rynkowych.

Najczęściej osiągane przeze mnie główne parametry dające przewagę konkurencyjną to:

Wzrost efektywności pracy, eliminacja marnotrawstwa

Kontrola efektywności pozwala wytworzyć więcej produktów lub usług posiadanymi już zasobami (materialnymi i ludzkimi). Eliminacja marnotrawstwa umożliwia zużycie mniejszej ilości materiału i mediów podczas produkcji. Połączenie obu tych czynników pozwala zmniejszyć koszt wytworzenia produktu, a tym samym zwiększyć marżę lub obniżyć cenę by przebić ofertę konkurencji.

Elastyczna oferta – małe partie, krótki czas realizacji

Globalizacja powoduje, że niemożliwym jest cenowe konkurowanie z produktami wytwarzanymi masowo za granicą. Dla zleceń, w których wymagane są niewielkie partie, duża różnorodność i krótkie czasy realizacji, produkcja masowa się nie sprawdza. Firmy, które sprawnie i efektywnie kosztowo potrafią obsłużyć tego typu zlecenia tworzą dla siebie stabilny i wysokomarżowy rynek.

Redukcja kapitału obrotowego

Ograniczenia w możliwości przyciągnięcia do firmy kapitału często stanowią barierę dla jej rozwoju. Optymalne wykorzystanie tego istniejącego w firmie kapitału pozwala uwolnić środki, które mogą być wykorzystane pod inwestycje lub na rozszerzenie działalności. Przy braku planów rozwojowych redukcja kapitału obrotowego zmniejsza ekspozycję na ryzyko finansowe i koszty obsługi kredytów.

adresaci transformacji

KIM SĄ MOI KLIENCI

Produkcja i usługi

Moi klienci to firmy produkcyjne lub usługowe (serwis, logistyka, outsourcing).

Obroty 50 MLN PLN+ lub zatrudnienie 200 osób+

Firmy te przekroczyły próg 200 zatrudnionych osób i wielkość obrotów 50 milionów złotych.
Po przekroczeniu tego progu, czym większa jest firma, tym bardziej spada jej efektywność operacyjna, pojawia się marnotrawstwo i duże potencjały do poprawy.

Zakończony etap dynamicznego rozwoju

Firmy zakończyły okres dynamicznego rozwoju, gdy głównym problemem było jak dostarczyć klientowi to czego oczekiwał. Duży popyt i wysokie marże pokrywały wówczas wszelkie niedociągnięcia i niedoskonałości funkcjonowania.

Spadające zyski

Wymagający i bezwzględny rynek, nielojalni klienci, rosnąca ostra konkurencja, doprowadziły do ograniczenia wzrostu i zysków.

Zwiększanie wysiłku i cięższa praca nie dają oczekiwanego rezultatu

Dotychczasowe metody pracy wsparte większym wysiłkiem i zaangażowaniem przestały działać.

Szef czujący potrzebę wsparcia

Szefowie firm czują, że należałoby coś zmienić, ale natłok codziennych obowiązków nie pozwala im zająć się tymi problemami w stu procentach.

moja realizacja

JAK PRZEBIEGA TYPOWY PROCES TRANSFORMACJI

Proces transformacji składa się z 5 etapów połączonych w 3 bloki.

1 | diagnoza i szacowanie potencjału

2 | analiza i planowanie

3 | wdrożenie

BLOK 1 | DIAGNOZA WSTĘPNA MOŻLIWOŚCI I POTENCJAŁU POPRAWY

Blok analizy danych i szacowania potencjału oferowany jest firmom i ich szefom, którzy odczuwają rzeczywistą potrzebę zmiany, ale nie mają jasnej wizji tego co i jak zmieniać .Potrzebują obiektywnego spojrzenia „świeżym okiem” ” „z boku”.
Blok trwa półtorej miesiąca, ale większość czasu poświęcana jest na zbieranie i przygotowanie danych przez Klienta.
Zestaw danych jest tak przygotowany, by prześwietlić metody działania firmy w następujących płaszczyznach: finansowej, księgowej, zarządczej, operacyjnej, kadrowej, organizacyjnej, sprzedażowej, jakościowej, logistycznej.
Zderzenie ze sobą tych danych tworzy wielowymiarowy obraz firmy i pozwala ujawnić miejsca największych rezerw niewykorzystanego potencjału biznesowego.
Przygotowana po tym etapie prezentacja umożliwia podjęcie decyzji co do tego, czy oczekiwane efekty warte są wysiłku i wyrzeczeń niezbędnych do ich osiągnięcia.

Najczęściej proponowane zmiany dotyczą:

 1. Prostych zmian w stosowanych praktykach, które przyniosą szybkie efekty,
 2. Zmian strukturalnych, które wzmocnią pozycję konkurencyjną firmy i rozwiną jej kadrę kierowniczą,
 3. Wdrożenia sprawdzonych, nowoczesnych metod i technik zarządzania gwarantujących wzrost efektywności i produktywności
transformacja blok1
tab_01-2
tab_01-3

BLOK 2 | ANALIZA OPERACYJNA PROCESÓW I SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA, IDENTYFIKACJA REZERW I JAK JE UWOLNIĆ

Jeżeli wizja zmian przypadnie klientowi do gustu, podpisywania jest umowa na drugi blok.
Celem analizy operacyjnej jest dokładne zbadanie i potwierdzenie tez postawionych w bloku 1. Dokonuje się tego sprawdzając i krzyżowo potwierdzając wszystkie istotne wyniki analizy danych. Analiza operacyjna obejmuje:

 • Analizę szczegółową i krzyżową danych,
 • Obserwacje rzeczywistego przebiegu procesu,
 • Badania behawioralne,
 • Raporty odchyleń obserwowanych procesów,
 • Diagnozowanie przyczyn.

Podczas analizy, dla uzyskania precyzyjnych i wiarygodnych wyników wykorzystuje się:

 • Dane zgromadzone w systemach i rejestrach firmy,
 • Dane zbierane przez pracowników firmy w oparciu o wspólnie uzgodnione rejestry i raporty w czasie,
 • Bezpośrednie obserwacje zdarzeń w czasie rzeczywistym,
 • Wywiady z kadrą managerską realizującą poszczególne procesy,
 • Ankiety i badania testowe
 • Przykładowe dokumenty stosowane podczas realizacji procesów
 • Mapowanie i odzwierciedlenie funkcjonujących systemów zarządzania wraz z ich odchyleniami od odpowiadających im archetypów
transformacja blok2
team-bg-7
tab_01-3
transformacja blok3
tab_02-2

BLOK 3 | WDROŻENIE ZMIAN

Wdrażanie zmian to najdłuższy i najbardziej newralgiczny czas projektu. Dla każdego ze zidentyfikowanych obszarów przeprowadza się po kolei: projektowanie narzędzi, najlepszych praktyk i systemów zarządzania, następnie się je testuje i instaluje w funkcjonującym środowisku biznesowym firmy. Takie podejście pozwala wybrać najlepiej pasujące do rzeczywistych potrzeb elementy oraz płynnie i sprawnie wdrożyć je bez ryzyka zachwiania funkcjonowania procesów.
Ostatnim etapem jest monitorowanie wdrożonych zmian by je korygować i optymalizować.
Moje doświadczenie wskazuje, że tak kompleksowy i ważny dla firmy projekt nie powinien być krótszy niż 10-12 miesięcy.
Już w czasie trwania projektu obserwowane są konkretne wymierne korzyści wynikające z poprawy sposobu pracy i przekładające się finalnie na wynik finansowy.

GWARANCJA REZULTATU
Moje doświadczenie oraz sprawdzone narzędzia i praktyki pozwalają mi udzielać gwarancji na rezultaty projektu obejmującej do 100% poniesionych przez firmę kosztów.

moje przewagi

Dlaczego współpraca ze mną jest dobrym wyborem:

Posiadam unikalny zestaw doświadczeń, kompetencji, narzędzi i praktyk. Dostarczam umówiony rezultat.

czego oczekwiać po transformacji

KORZYŚCI TRANSFORMACJI

 • Zmieniona organizacja pracująca z większą efektywnością i produktywnością,
 • Podniesione kompetencje kadry kierowniczej i pracowników,
 • Spokojne, przyjazne środowisko pracy, mniej stresu, większa przewidywalność,
 • Poprawiona pozycja konkurencyjna firmy na rynku,
 • Zwiększona wartość firmy,
 • Zwiększone bezpieczeństwo biznesowe firmy,
 • Uwolniony kapitał, poprawa płynności i kosztów finansowych,
 • Wzrost zysku
referencje

Co o mojej pracy mówią klienci

moja oferta

Moje podejście do biznesu

Misja

Pomagam polskim firmom zwiększać efektywność operacyjną i biznesową by mogły stanąć na równi z globalnymi liderami swoich branż.

Wizja

Moi klienci, dzięki sprawniejszym biznesom przesuwają się na czoło peletonu swoich konkurentów co roku zwiększając zyski.

Wartości

uczciwość, zaufanie, pomoc w rozwoju, cierpliwość, bezpieczeństwo biznesu, proaktywność, wymierne efekty

280
+

lat doświadczenia

180
+

lat wdrażania zmian

380
+

projektów zmiany

20
+

metodyki biznesowe

80
+

książek biznesowych

1300
+

artykułów i prelekcji

moje przewagi

DLACZEGO WYBRAĆ MOJE WSPARCIE

PRAKTYK BIZNESU

Jako praktyk biznesu, mający na koncie tworzenie i zarządzanie swoją firmą, dobrze rozumiem panujące w biznesie ograniczenia i wybory, przed którymi stawiany jest Zarząd, gdy teoretyczne rozwiązania nie zawsze są optymalne.

WYKONALNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ

W planie zmian i rekomendacjach, uwzględniam zestaw najlepszych praktyk oraz możliwość ich wdrożenia. Celem nadrzędnym prac jest uzyskanie efektu oczekiwanego przez Klienta zarówno w sferze zmian strukturalnych i systemowych, jak również wymiernego efektu finansowego szybko poprawiającego kondycję firmy.

MAKRO I MIKRO

Rozumiem biznes jako całość, połączenie współzależnych procesów i jednocześnie operacjonalizuję najlepsze praktyki na poziome czynności wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Wszystko zsynchronizowane i dostarczające większych efektów dzięki synergii.


UMIEM PRZEŁOŻYĆ NAJLEPSZE NARZĘDZIA I SYSTEMY NA PRAKTYKĘ BIZNESU

W trakcie swojej ponad dwudziestoletniej kariery dobierałem, wielokrotnie sprawdzałem w praktyce oraz doskonaliłem zestaw narzędzi i najlepszych praktyk, które w specyficznych warunkach polskich firm średniej wielkości pozwalają osiągnąć maksymalne efekty poprawy przy minimalnym wysiłku w najkrótszym możliwym czasie. Tak powstała metodyka KISS.

Narzędzia i techniki pochodzą z powszechnie znanych i uznawanych metodyk zarządzania takich jak: Lean Management, Six Sigma, HRM, TQM, TPM, Balanced Scorecard.
Dzięki zdobytej przeze mnie praktyce i doświadczeniu są one skuteczne i dostosowane do polskich realiów biznesowych.

portfolio

Przykłady doświadczeń moich projektów

KONTAKT

Jeżeli czujesz, że Twoja firma mogłaby skorzystać na proponowanym przeze mnie podejściu, wypełnij poniższy formularz. Skontaktuję się by poznać sytuację firmy i jej potrzeby oraz zdiagnozować skalę możliwości poprawy.
BLOK 1 – DIAGNOZA nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Przesyłane wiadomości nie są zapisywane.
Pola oznaczone znakiem * są wymagane

  #zikzag_carousel_662a0bc28a3fd .slick-arrow:before, #zikzag_carousel_662a0bc28a3fd .slick-arrow:after { border-color: #222222; } #zikzag_carousel_662a0bc28a3fd .slick-arrow{ background-color: #222222; }#zikzag_carousel_662a0bc28a3fd .slick-arrow:hover { background-color: #989898; } #zikzag_carousel_662a0bc28a3fd .slick-arrow:hover:after, #zikzag_carousel_662a0bc28a3fd .slick-arrow:hover:before { border-color: #989898; }